Uvjeti i odredbe

UVJETI I ODREDBE

1. SADRŽAJ PONUDE

KRK ADRIA d.o.o., turistička agencija, Linardići 28/4, 515OO Krk (u daljnjem tekstu agencija) osigurava gostu uslugu smještaja prema objavljenim informacijama dostupnim na ovim web stranicama, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji (ponudi), osim u slučaju bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; te izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodni dogadaji : potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, teroristicke akcije i ogranicenja izdana od strane države: mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).
 
2. UPITI I REZERVACIJE TE PLAĆANJE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem.
 
Prilikom potvrde rezervacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja. Drugim riječima sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije. Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju. Ostatak iznosa plaća se u smještajnoj jedinici na dan dolaska vlasniku iste.
 
3. CIJENA USLUGA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu smještaja te režije u uobičajenom omjeru potrošnje (struja, voda, plin) te tjedno mijenjanje posteljine i ručnika.
 
Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja, te ih gost plaća posebno. Ove usluge gost treba zatražiti prilikom rezervacije. Dakle, sve usluge koje nisu naznačene na ponudi ili voucheru gost plaća posebno u slučaju konzumacije istih.
 
Cijene smještaja izražene su u KN ili EUR. Agencija se obvezuje gostu u ponudi točno naznačiti i rekapitulirati cijenu u privatnom smještaju, a gost prihvaćanjem ponude tj. potvrdom rezervacije potvrđuje da se slaže s istom. 
 
Uplatom akontacije, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije.
 
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego je navedeno u ponudi ili na voucheru, pružatelj usluga može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ima pravo tražiti nadoplatu za nenajavljene goste. Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa opisom i kapacitetom smještajne jedinice.
 
4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja i ostalih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja mogu biti različiti i nisu usporedivi.
 
Gost prihvatom ponude potvrđuje da je upoznat sa relevantnim podacima, opisima i slikama svake smještajne jedinice koje agencija šalje uz svaku ponudu.
 
Na dan dolaska u smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati.
 
Predaja ključa zakupljenih smještajnih jedinica je u samom objektu od strane pružatelja usluga.
 
5. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (točka 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz odobrenje gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15 % od cijene smještaja koji je rezerviran, agencija ima pravo naplatiti razliku u cijeni uz prethodno odobrenje gosta. Ukoliko agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenu, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije u mogućnosti ponuditi zamjenu na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o smještaju koji nije u ponudi agencije i jamči povrat kompletnog uplaćenog iznosa.
 
6. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati izvršenu rezervaciju, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). U promjenu spada promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge ili promjenu smještajne jedinice. Svaka promjena prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije, osim ukoliko se agencije i davatelj usluga ne slože s promjenama.
 
Ako gost želi promijeniti rezervaciju (datum dolaska / odlaska), uz dopuštenje agencije, prilikom promjene rezervacije potrebno je uplatiti cjelokupan iznos cijene smještaja, uključujući sve pristojbe i eventualne troškove koji su nastali prilikom izmjene rezervacije. 
 
Prihvat ponude / potvrda rezervacije podrazumijeva automatski i prihvat ovih Općih uvjeta. Gost potvrđuje da je upoznat sa obvezom agencije da garantira / jamči popunjenost davaocu usluga / vlasniku objekta za cjelokupni rezervirani period s brojem osoba koji je rezerviran od strane gosta. Rezervirana smještajna jedinica od strane gosta u međuvremenu se nije mogla nuditi potencijalnim drugim gostima.
  • u slučaju otkaza rezervacije prije početka korištenja rezervacije uplaćena akontacija se, bez obzira na datum otkaza, ne vraća
  • u slučaju otkaza rezervacije unutar 14 dana prije dolaska ili za vrijeme korištenja rezervacije, gost je dužan platiti cjelokupni iznos naveden u voucheru i eventualne dodatne usluge koje je odlučio koristiti, osim ako se s agencijom i davateljem usluga ne dogovori drugačije
Agencija gostu nudi mogućnost da nađe novog putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.
 
Ako gost želi ponovno aktivirati već otkazanu rezervaciju, u slučaju da je termin još uvijek slobodan te uz dopuštenje agencije, prilikom obnavljanja rezervacije potrebno je uplatiti cjelokupan iznos cijene smještaja, uključujući sve pristojbe i eventualne troškove koji su nastali prilikom otkazivanja i obnavljanja rezervacije.
 
Ukoliko gost želi ponovno aktivirati već otkazanu rezervaciju, u slučaju da je termin još uvijek slobodan te uz dopuštenje agencije, a već je uplatio cjelokupan iznos cijene smještaja, potrebno je uplatiti dodatni sigurnosni depozit koji mu se vraća prilikom dolaska, u iznosu do 30% cijene boravka, a najmanje 100 €. 
 
7. OBVEZE AGENCIJE

Dužnost agencije je brinuti se, u dobroj namjeri, o provedbi usluga, a također i o izboru pružatelja usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija izvršava sve navedene obveze u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.
 
8. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan:
  • posjedovati ispravne putne isprave i na vrijeme ih ishodovati, ukoliko je potrebno,
  • prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga treba predočiti putovnice ili osobne iskaznice u svrhu prijave te dokument o plaćenoj usluzi (voucher agencije dobiven e-mailom ili poštom) te platiti ostatak iznosa naveden u voucheru,
  • potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta nadoknaditi svaku načinjenu štetu,
  • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
  • u slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta na zahtjev davaoca usluga, gost nije oslobađen od podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period, osim ukoliko se davaoc usluga složi da gost nije obvezan podmiriti cjelokupni rezervirani period.
  • gost ce snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.
 
9. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja, agenciji i nadležnoj policijskoj postaji.


10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Gost ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. U slučaju da su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju e-mailom na [email protected] ili telefonski na broj +385 (0)51 604 021 ( radno vrijeme korisničkog servisa 08:00 -20:00h). Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Gost koji napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj zbog nezadovoljstva zatečenim stanjem rezerviranog smještaja, bez da je Agenciji pružio mogućnost da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, nema pravo zahtijevati povrat novca kao ni uputiti tužbu za nadoknadu štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

Također ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju gosta niti na nju odgovoriti.

U slučaju da problem nije bio otklonjen, niti nakon intervencije agencije, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na [email protected] ili poštom najkasnije 8 dana po povratku s odmora. Agencija se obavezuje uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor gosta u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod pružatelja usluge najviše za još 14 dana. Agencija se obavezuje rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje treće strane: arbitraže, davanja informacija u medije, kao i prava na tužbu. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Ukoliko se gost odlučio za rezervaciju iz posebne LAST MINUTE, FIRST MINUTE ili SPECIAL OFFER ponude, tada gost prihvaća sve rizike takve rezervacije. LAST MINUTE, FIRST MINUTE i SPECIAL OFFER rezervacije sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a gost je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvu rezervaciju te se stoga odriče prava na povrat uplaćenih sredstava i prava na prigovor prema Agenciji.

11. OPĆI UVJETI


Potvrdom rezervacije/ponude gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.
Sve nesuglasice pokušat će se riješiti mirnim putem. U slučaju spora, nadležan je nadležan je sud u Krku.
 
12. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Agencija se obvezuje da osobne podatke dobivene od gosta prilikom rezervacije neće davati na uvid drugim osobama ili tvrtkama, već će ih eventualno koristiti samo u interne marketinške svrhe. Gost je suglasan da agencija koristi njegove kontakt podatke (prije svega e mail adresu) za slanje posebnih ponuda.
 
Agencija se obvezuje, na zahtjev gosta odmah ukloniti njegove podatke iz evidencija.


13. WSPAY PAYMENT GATEWAY


Krk Adria d.o.o. Linardići 28/4, 51500 Krk, Croatia koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.